Documentația tehnică

Scharosch an der Kokel / Șaroș pe Târnave

pentru PROCEDURA COMPETITIVA de atribuire a contractului de executie a lucrarilor in cadrul Proiectului "LUCRĂRI DE REPARAŢII, CONSERVARE ŞI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE ȘAROȘ PE TÂRNAVE"

Documentația tehnică