Documentația tehnică

Reps / Rupea

pentru PROCEDURA COMPETITIVA de atribuire a contractului de executie a lucrarilor in cadrul Proiectului „LUCRĂRI DE REPARAŢII, CONSERVARE ŞI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA

I. PARTEA SCRISA

1. OPIS - pag. 0

2. Borderou general - pag. 1 - 4

3. Foaie de capat - pag. 5 - 6

4. Lista semnaturi elaboratori si verificatori - pag. 7 - 8

5. Memoriu tehnic general - pag. 9 - 48

6. Avize - pag. 49 - 62

7. Studiu geotehnic - pag. 63 - 77

8. Memorii tehnice pe specialitati - pag. 78 -165

9. Programe de urmarire - pag. 166 - 178

10. Referate de verificare - pag. 179 - 202

11. Breviare de calcul - pag. 203 - 213

12. Caiete de sarcini - pag. 214 - 294

15. Documentatia economica fara valori - pag. 383 - 451

16. Antemasuratori - pag. 452 - 484

19. Grafic executie - fara valori - pag. 504 - 505

 

II. PARTEA DESENATA

 

  • PIESE DESENATE ARHITECTURA - pag. 506 - 537

1. Borderou piese desenate

2. Plansa A01

3. Plansa A02

4. Plansa A03

5. Plansa A03.3

6. Plansa A03.4

7. Plansa A04

8. Plansa A04.1

9. Plansa A05

10. Plansa A05.1

11. Plansa A05.2

12. Plansa A06

13. Plansa A07

14. Plansa A08

15. Plansa A09

16. Plansa A10

17. Plansa A11

18. Plansa A101

19. Plansa A102

20. Plansa A110

21. Plansa A115

22. Plansa A120

23. Plansa A121

24. Plansa A122

25. Plansa A130

26. Plansa A131

27. Plansa A132

28. Plansa A140

29. Plansa A141

30. Plansa A142

31. Plansa A143

 

  • PIESE DESENATE REZISTENTA - pag. 538 - 543

1. Borderou rezistenta

2. Plansa R1

3. Plansa R2

4. Plansa R3

5. Plansa R4

6. Plansa R5

 

  • PIESE DESENATE INSTALATII ELECTRICE - pag. 544 -555

1. Borderou Instalatii

2. Plansa E-01

3. Plansa E-02

4. Plansa E-03

5. Plansa E03-1

6. Plansa E04

7. Plansa E05

8. Plansa E06

9. Plansa IDSAI-01

10. Plansa IDSAI-02

11. Plansa IDSAI-03

12. Plansa IDSAI-04

 

  • PIESE DESENATE INSTALATIE DREN - pag. 556 -565

1. Borderou dren si canalizare

2. Plansa AC-01

3. Plansa AC-02

4. Plansa AC-03

5. Plansa AC-04

6. Plansa AC-05

7. Plansa AC-06

8. Plansa AC-07

9. Plansa AC-08

10. Plansa AC-09

 

  • PIESE DESENATE INSTALATIE DE STINGERE - pag. 566 - 568

1. Borderou module

2. Plansa I.01

3. Plansa I.02