Să ne rugăm!


Erika Klemm, Referent B.E.C.A.R. pentru Refugiați și Rugăciune Ecumenică

Vorbiți rugându-vă pentru încurajarea zilnică:

Isaia 12, 2 Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.” 3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.

Iisus și Dumnezeu Tatăl mă iubește (Ioan 3,16):
Iubirea lui Isus este în mine - expiră
Iubirea lui Isus este în jurul meu. pauză

sus este bunul meu păstor protector (Psalmul 23):
Protecția lui Isus este în mine - expirați.
Protecția lui Isus este în jurul meu. Pauză.

Isus este adevărul (Ioan 14):
Adevărul lui Isus este în mine - expiră
Adevărul lui Isus este în jurul meu . Pauza.

Isus este Prințul păcii (Isaia 9,5):
Pacea lui Isus este în mine - expiră.
Pacea lui Isus este în jurul meu. Pauză.

2. Timotei 1, 7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

de aceea: nu mă tem, dar în mine există puterea, iubirea și prudența lui Dumnezeu

Filipeni 4, 6 Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

Romani 8,  38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.