Masa rotundă al șasea 27. septembrie AET Sibiu


Masa rotundă la AET Sibiu

O perspectivă creștină asupra problematicii traficului de persoane. Sănătatea morală a societății între angajamentul spiritual personal și conștiința comunitară În cadrul celei de-a șasea mese rotunde, organizate de către Biserica Evanghelică C.A. din România (B.E.C.A.R.), prin grupul ecumenic de lucru Arca Binecuvântării Sibiu, va fi dezbătută din nou problematica traficului de persoane contextul social actual.

Desfășurat la sediul Academiei Evanghelice din Sibiu, evenimentul va reuni peste 30 de persoane din diferite domenii de activitate din județele Sibiu, Alba și Hunedoara. Invitatul acestei ediții a mesei rotunde este pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi, titularul catedrei de Teologie morală a Facultății de Teologie din Alba Iulia și consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Genericul sub care a așezat prelegerea sa și atelierele de lucru a fost intitulat O perspectivă creștină asupra problematicii traficului de persoane. Sănătatea morală a societății între angajamentul spiritual personal și conștiința comunitară. Seminarul va aborda mai multe teme referitoare la rolul Bisericii și al membrilor ei (clerici și laici) cu privire la problematica traficului de persoane, din punct de vedere moral și spiritual. În cadrul prelegerii vor fi prezentate câteva aspecte ale eticii sociale creștine și ale spiritualității creștine, referințele biblice referitoare la abuzuri și la traficul de persoane, perspectivele și atitudinile patristice și aghiografice față de prostituție, cerșetorie, abuz, furt etc. și problemele pastorale în informarea, prevenirea și consilierea persoanelor traficate sau ale celor implicate indirect. De asemenea, în cadrul work-shopului vor fi expuse mai multe probleme reale și concrete de natură morală privind chestiunea traficului de persoane în comunitatea eclesială din care facem parte, fie că vorbim despre comunități rurale sau chiar urbane. Acest flagel social, despre care se vorbește puțin și care este ascuns de foarte multe ori din varii motive, produce răni grave în societatea contemporană, distrugând vieți tinere și chiar familii întregi. Dincolo de intervenția autorităților competente pentru diminuarea acestui fenomen de amploare, este nevoie de o perspectivă creștină asumată asupra acestei probleme care erodează sănătatea morală a societății, în primul rând prin suferințele fizice, emoționale, psihice de netolerat ale victimelor, cât și prin efectele nefaste aduse în viața consumatorilor care nu conștientizează răul pe care îl alimentează.

Tema centrală a acestei mese rotunde va accentua percepția creștinului asupra viciilor ce însumează și susțin traficul de ființe umane, angajamentul său spiritual pentru a preveni sau diminua efectele nefericite și amplitudinea conștiinței colective a societății față de toate formele de manifestare ale traficului de persoane. Se va pune un accent deosebit asupra prejudecăților de natură socială asupra persoanelor traficate și perspectiva creștină prin care acestea trebuie înțelese și ajutate să depășească trauma și să își redobândească un statut și rol social. De asemenea, va fi dezbătută chestiunea cerșetoriei ca forma de trafic de persoane și se va problematiza în jurul conceptului de milostenie creștină (emoție și discernământ). În a doua parte a evenimentului, discuțiile se vor focusa asupra psihoterapiei spirituale și pastorale și vor fi derulate ateliere de lucru pentru participanți. Considerăm că rolul Bisericilor este foarte important în informarea societății și prevenirea traficului de persoane, precum și în efortul de consiliere și reintegrare a acestora. De asemenea, vocea Bisericii poate menține trează conștiința colectivă asupra problematicii traficului de persoane și poate determina angajamente spirituale ferme pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor.

Mesele rotunde sunt organizate semestrial de către Departamentul de Migrație al Bisericii Evanghelice C.A., grupul de lucru Arca Binecuvantari Sibiu, ABS și Academie Evangehlica Transilvană, AET. Scopul este de a crea rețele și de a instrui reprezentanți ai bisericilor, autorităților, organizațiilor de ajutorare și alți profesioniști pentru a îmbunătăți împreună prevenirea și asistența pentru persoanele traficate. Mesele rotunde sunt sponsorizate de Federația mondială luterană., LWB.