Documentația tehnică

Kleinschelken / Șeica Mică

pentru PROCEDURA COMPETITIVA de atribuire a contractului de executie a lucrarilor in cadrul Proiectului "LUCRĂRI DE REPARAŢII, CONSERVARE ŞI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE ȘEICA MICĂ"

Documentația tehnică