Documentația tehnică

Keisd / Saschiz

pentru PROCEDURA COMPETITIVA de atribuire a contractului de executie a lucrarilor in cadrul Proiectului „LUCRĂRI DE REPARAŢII, CONSERVARE ŞI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE SASCHIZ, SMIS 121522

 

1. Partea economică

2. Partea scrisă

3. Partea desenată