Documentația tehnică

Agnetheln / Agnita

pentru PROCEDURA COMPETITIVA de atribuire a contractului de executie a lucrarilor in cadrul Proiectului „LUCRĂRI DE REPARAŢII, CONSERVARE ŞI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA

Vol 1 - PT - parte scrisa

1. OPIS Dosar PT Agnita - pag. 0

2. Cuprins - pag. 1

3. Liste de semnaturi - pag. 3-5

3.1. Lista semnaturi verificatori

4. Memoriu tehnic general

5. CU, extrase CF, Avize - pag. 30 - 53

6. Referate de verificare - pag. 54 - 74

7. Memoriu tehnic de arhitectura - pag. 57 - 73

9. Memoriu tehnic de rezistenta - pag. 99 - 111

10. Raport de expertiza tehnica - pag. 112 - 135

11. Studiu geotehnic

12. Memoriu instalatii sanitare, canalizare - pag. 147 - 150

13. Memoriu tehnic instalatii semnalizare, alarmare in caz de incendiu - pag. 151 - 155

14. Memorii tehnice instalatii electrice - pag. 156 - 211

15. Doc tehnica de organizare a executiei lucrarilor - pag. 212 - 216

16. Programele de urmarire si control - pag. 217 - 243

17. Proiect de urmarire privind comportarea in timp - pag. 244 - 246

18. Breviare de calcul pe specialitati - pag. 247 - 280

19. Caiet de sarcini arhitectura - pag. 74 - 96

20. Caiet de sarcini terasamente si fundatii - pag. 304 - 311

21. Caiet de sarcini zidarii - pag. 312 - 319

22. Caiet de sarcini structuri portante lemn - pag. 320 - 325

23. Caiet de sarcini retele exterioare canalizare - pag. 326 - 337

24. Caiete de sarcini instalatii electrice - pag. 338 - 427

25. Caiet de sarcini instalatii detectare incendiu - pag. 428 - 444

26. Raport arheologic - pag. 445 - 460

Vol 2 - Secventa economica  - fara valori - F1, F2, F3, F4, F5

39. Formularele F1 si F2 - fara valori

40. Formular F3 Cap. 1 - fara valori - pag. 706 - 707

41. Formularele F3, F4, F5 Cap. 4 Ob Biserica - fara valori

42. Formularele F3 Cap. 4 Ob Turnuri - fara valori

43. Formularele F3, F4, F5 Cap. 4 Amenajare incinta - fara valori - pag. 816 - 845

44. Formularul F3 Cap. 5.1.1 - fara valori - pag. 846 - 847

45. Formularul F6 - fara valori - pag. 848

46. Formularele C6, C7, C8, C9 - fara valori - pag. 849 - 897

Vol 3.1 - PT - parte desenata  - arhitectura

1. Opis planse arhitectura - pag. 898 - 899

5. Plansa 1.04 - pag. 903#

6. Plansa 2.01 - pag. 905#

7. Plansa 2.02 - pag. 906#

8. Plansa 2.03 - pag. 907#

9. Plansa 2.04 - pag. 908#

10. Plansa 2.05 - pag. 909#

11. Plansa 2.06 - pag. 910#

12. Plansa 2.07 - pag. 911#

14. Plansa 3.01 - pag. 913#

15. Plansa 3.02 - pag. 914#

16. Plansa 3.03 - pag. 915#

17. Plansa 3.04 - pag. 916#

18. Plansa 4.01 - pag. 917#

19. Plansa 4.02 - pag. 918#

20. Plansa 4.03 - pag. 919#

21. Plansa 4.04 - pag. 920#

22. Plansa 4.05 - pag. 921#

23. Plansa 4.06 - pag. 922#

24. Plansa 4.07 - pag. 923#

25. Plansa 4.08 - pag. 924#

26. Plansa 5.01 - pag. 925#

33. Plansa 5.08 - pag. 932#

34. Plansa 6.01 - pag. 933#

40. Plansa 6.07 - pag. 939

41. Plansa 7.01 - pag. 940#

45. Plansa 7.05 - pag. 944#

48. Plansa 8.01 - pag. 947#

50. Plansa 8.03 - pag. 949

52. Plansa 9.01 - pag. 951

Planse arhitectura 1.01. 1.02, 1.03, 2.08, 5.02-5.07, 6.02-6.06, 7.02-7.04, 7.06, 7.07, 8.02, 8.04, D1-D9

Vol 3.2 -PT -parte desenata - rezistenta

1. Borderou planse rezistenta - pag. 960 - 961

2. Plansele R-01 - R-09 - pag. 962 - 970

3. Plansele R-101 - R111 - pag. 971 - 981

4. Plansele R-201  - R205 - pag. 982 - 986

5. Plansele R-210 - R236 - pag. 987 - 1013

6. Plansele R-301 - R308 - pag. 1014 - 1021

Vol 3.3 - PT - parte desenata - instalatii electrice

1. Borderou planse electrice - pag. 1022

2. Plansa E0.01 - pag. 1023#

3. Plansa E0.02 - pag. 1024#

4. Plansa E0.03 - pag. 1025#

5. Plansa E0.04 - pag. 1026#

6. Plansele E0.05 - E0.15 - pag. 1027 - 1037

7. Plansa E0.16 - pag. 1038#

8. Plansele E0.17 - E0.18 - pag. 1039 - 1040

9. Plansele E1.01 + E102 - E104 - pag. 1041 - 1044

10. Plansele E1.01 + E202 - E204 - pag. 1045 - 1048

11. Plansele E1.01 + E302 - E304 - pag. 1049 - 1052

12. Plansele E1.01 + E402 - E404 - pag. 1053 - 1056

Vol 3.4 - PT - parte desenata - instalatii detectare

1. Plansa ID 01 - pag. 1057#

2. Plansa ID 02 - pag. 1058

3. Plansa E1.01 - pag. 1059

Vol 3.5 - PT - parte desenata - instalatii sanitare

2. Plansa S2 - pag. 1061#

3. Plansa S3 - pag. 1062#

4. Plansa S1 Plan situatie retele exterioare apa-canal - pag. 20

4. Plansa S4 - pag. 1063