Structura

Palatul Episcopal din Sibiu
Consistoriul Superior în timpul unei conferințe
Episcopul Reinhart Guib
Curatorul bisericii generale prof. Friedrich Philippi

Congresul Bisericii Generale este „parlamentul” Bisericii Evanghelice C.A. din România, care ia deciziile esențiale privind viața bisericească, juridică și financiară. Aproximativ o treime din cei 50 de membrii ai Congresului Bisericii Generale sunt teologi. Congresul Bisericii Generale se întrunește cel puțin o dată pe an, de obicei în noiembrie. Pe ordinea de zi se află tot ceea ce este determinant pentru viața bisericească pe termen lung. Conform Statului Bisericii Evanghelice C.A. din România președintele Asociației de tineret, președintele Asociației femeilor și directorul Departamentului de Teologie protestantă al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu sunt membrii ai Congresul Bisericii Generale. Ședințele plenului Congresului Bisericii Generale sunt publice.

Consistoriul Superior este format din Episcop, Episcopul vicar, Curatorul bisericii generale și din membrii Consistoriului Superior clerici și laici aleși de Congresul Bisericii Generale (12 persoane în total). Cu excepția Episcopului, membrii Consistoriului Superior își exercită funcția în mod onorific. Și în Consistoriul Superior majoritatea membrilor (7) sunt laici. Președintele acestui for este Episcopul iar locțiitorul său Curatorul bisericii generale. Decanii districtuali au atribuția de a conduce districtele bisericești, fac și ei parte din „Comisia pentru probleme clericale“, care are rol consultativ. Această comisie se întrunește înainte de ședința Consistoriului Superior.

Membrii celui de-al 35. Consistoriului Superior sunt:

 • Episcop Reinhart GUIB
 • Curatorul Bisericii generale prof. Friedrich PHILIPPI
 • Episcop vicar decan districtual primpreot Dr. Daniel ZIKELI (București)
 • Decan districtual primpreot Bruno FRÖHLICH (Sighișoara)
 • Decan districtual preot Dietrich GALTER (Turnișor)
 • Primpreot Johann Zey (Reghin)
 • Curatorul districtual prof. Karl BROOS (Gârbova/Alba)
 • Curatorul districtual Ortwin HELLMANN (Brașov)
 • Curatorul districtual Andreas HUBER (Cristian/Sibiu)
 • Ing. Hans-Martin MÜLLER (Cârța)
 • Prof. Dr. Carmen-Elisabeth PUCHIANU (Bartolomeu)
 • Dr. Carmen Schuster (Cincșor)

Pentru funcția de Episcop nu există nici o hirotonisire specială,  ea fiind deschisă - precum preoția - și femeilor. Episcopul are față de Biserica generală aceeași poziție ca și preotul local față de parohia sa. Episcopul îndeplinește printre altele atribuția de a reprezenta Biserica generală în fața oficialităților, să hirotonisească și să instaleze în funcție preoții. El veghează ca îndeosebi „Curata Evanghelia a lui Isus Hristos să fie propovăduită în timpul slujbelor divine, în timpul asistenței duhovnicești  cât și la cursurile de perfecționare, și Tainele (împărtășania și botezul) să fie administrate așa cum ne-au fost date”. – Episcopul este ales de Congresul Bisericii Generale în baza propunerilor făcute de către Congresele districtelor bisericești. Chemarea sa este pe durată nelimitată, până la împlinirea vârstei de 70 ani.

Congresul Bisericii Generale alege Episcopul vicar pentru o perioadă de patru ani. Episcopul vicar înlocuiește Episcopul în probleme duhovnicești.

Congresul Bisericii Generale alege Curatorul bisericii generale pentru o perioadă  onorifică de patru ani. Curatorul Biserici generale este cel mai înalt reprezentant laic al bisericii și înlocuitorul Episcopului în probleme laice.

Pe plan regional Biserica Evanghelică C.A. din România este împărțită în cinci Districte bisericești (vezi: Districte bisericești).

În cadrul comunităților preoții (din 1995 se hirotonisec și femei) au ca atribuții printre altele: conducerea spirituale a comunității, propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu și administrarea Sfintelor taine, instruirea în educația religioasă și bisericească, asistența duhovnicească, răspunderea pentru activitățile diaconice, diverse activități administrative cât și administrarea proprietății comunităților bisericești. Hotărârile privind chestiunile care nu necesită deciziile Consistoriului Superior sunt luate de preoți în acord cu curatorii competenți sau persoanele de contact.

Preoții pensionari rămân adesea deosebit de activi în cadrul comunităților, substituind preotul local.