B.E.C.A.R. îngrijorată de viitorul relațiilor ecumenice în România


B.E.C.A.R. ia act cu îngrijorare de recenta decizie a Sfântului Sinod al B.O.R.

Biserica Evanghelică C.A. din România (B.E.C.A.R.) ia act cu îngrijorare de recenta decizie a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.), conform căreia participarea activă a unor reprezentanți BOR la orice activitate cu caracter ecumenic, chiar și în spațiul academic, nu mai poate avea loc fără aprobarea prealabilă a chiriarhului local și binecuvântarea patriarhală. B.E.C.A.R. urmărește cu atenție punerea în aplicare a acestei decizii, care poate îngreuna semnificativ relațiile interconfesionale pe toate planurile. Totodată B.E.C.A.R. își exprimă întreaga deschidere pentru continuarea dialogului ecumenic și a bunelor relații frățești de până acum și caută dialogul direct cu conducerea B.O.R.

Cu toate că această decizie a Sfântului Sinod al B.O.R., deja tematiză în presă și discutată în spațiul public, ține strict de rânduielile interne ale B.O.R., B.E.C.A.R. se vede nevoită să ia poziție față de consecințele acesteia, cu care se vede confruntată. În opinia B.E.C.A.R., această decizie are potențialul de a îngreuna semnificativ și de a inhiba relațiile ecumenice și colaborarea interconfesională, atât pe plan internațional cât și pe plan național. Bunele relații între Biserici și colaborarea frățească de până acum au contribuit semnificativ la imaginea bună a României în spațiul creștin și european, fiind profund ancorate, îndeosebi în Transilvania, în viața societății. Reacțiile de îngrijorare din spațiul bisericilor surori și al marilor organizații diaconico-filantropice protestante germane, cu care B.O.R. întreține de mulți ani dialoguri și relații proprii de colaborare, vin să confirme temerile B.E.C.A.R.

În special Centrul de Cercetare Ecumenică (C.C.E.S.), un proiect comun al Facultății de Teologie Ortodoxe și al Departamentului de Teologie Protestantă din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, instituție cu rezultate remarcabile, recunoscute pe plan național și internațional, a avut de suferit direct în urma deciziei Sfântului Sinod, fiind nevoit să se desființeze, după ce partea ortodoxă i-a retras sprijinul. B.E.C.A.R. consideră că desființarea C.C.E.S. constituie o pierdere imensă, grea de înțeles, având în vedere faptul că C.C.E.S. precum și instituțiile premergătoare, pe lângă munca de cercetare și sensibilizare ecumenică, au contribuit în mod decisiv la formarea internațională a multor teologi ortodocși români importanți după 1989, care aici s-au familiarizat cu limbajul și cu categoriile de gândire ale teologiei vestice, beneficiind ulterior de burse de studii prin programele Bisericii Evanghelice din Germania. De asemenea, foarte mulți preoți români, care astăzi slujesc în parohiile B.O.R. din spațiul german, au beneficiat de programele de burse din Sibiu și din Germania, Sibiul având și un rol de pionierat în consolidarea relațiilor interortodoxe prin bursele de limba germană acordate studenților teologi ortodocși din aproape toate bisericile ortodoxe din lume. Semestrul Ecumenic, un program C.C.E.S. de aprofundare a teologiei și spiritualității ortodoxe în limba germană pentru studenți teologi din Vest, constituie un proiect inedit pentru întreg spațiul ortodox.

"Ca toţi să fie una" 

„Suntem foarte recunoscători pentru colaborarea bună, bazată pe încredere și prietenie, de până acum și recunoaștem meritele B.O.R. în ce privește societatea românească, raporturile ecumenice și munca de cercetare“ a declarat Excelența Sa Reinhart Guib, episcopul B.E.C.A.R. B.E.C.A.R. și B.O.R. întrețin o lungă relație de colaborare frățească în spirit creștinesc, bazată pe respect reciproc și benefică ambelor părți. Tot Excelența Sa a ținut să menționeze: „Nu în ultimul rând, însuși Prof. Dr. Stefan Tobler, Directorul Centrului de Cercetare Ecumenică, a elogiat explicit în ultimii ani în diferite cadre, importanța și meritele Ortodoxiei.“

În această situație B.E.C.A.R. face demersuri pentru o întrevedere directă cu Patriarhia Română, rămânând deschisă pentru continuarea și adâncirea dialogului pe toate planurile, în spirit ecumenic, fundamental pentru B.E.C.A.R., în ciuda evoluțiilor actuale. Aceeași deschidere o are B.E.C.A.R. și față de colaborările interconfesionale în slujba tuturor oamenilor die România, îndeosebi a celor care depind de sprijinul și solidaritatea Bisericii: „Societatea, în slujba căreia toți ne aflăm, are nevoie de vocea comună a Bisericilor și a cultelor religioase, în fața amenințărilor seculare, naționaliste, populiste și fundamentaliste tot mai puternice“ este convingerea fermă a Episcopului Guib. Însuși Hristos se roagă pentru noi: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.“ (Ioan 17,21)

Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze viitorul tării noastre, toate bisericile surori, relațiile ecumenice și munca de cercetare! 

Red.