Necrologul profesorului dr. Hermann Pitters


Prof dr. Hermann Pitters în timpul unei lansări de carte în 2017

Ȋn 23 decembrie 2023, la vârsta de aproape 92 de ani, liniștit şi după o scurtă boală, s-a stins din viață profesorul dr. Hermann Pitters.

Hermann Pitters a fost o cunoscută personalitate sibiană, mult timp decan al Institutului Teologic Protestant, precum şi co-fondator al Academiei Evanghelice Transilvania și al Forumului Democrat al Germanilor din România. Ca specialist în istorie bisericească, a fost preocupat îndeosebi de istoria bisericească transilvăneană. Contribuția sa la dialogul ecumenic, în special cel dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Evanghelică, nu poate fi îndeajuns apreciată. Prin traducerea în limba germană a „Dogmaticii ortodoxe” a părintelui Dumitru Stăniloae, a adus o contribuție semnificativă la dialogul dintre gândirea teologică ortodoxă și cea protestantă la nivel european. Astfel, el a format generații întregi de studenţi.

Hermann Pitters s-a născut la 25 ianuarie 1932 la Sighişoara, ca al cincilea fiu și mezinul lui Samuel Pitters, atunci predicator la Cloaşterf, și al soției sale Hilde, născută Schuster. Copilăria și tinerețea le-a petrecut la Sibiu, în casa familiei de pe strada Ștefan cel Mare, întrucât tatăl său devenise din 1938 învățător la școala „Martin Luther” din Sibiu. După cel de-al Doilea Război Mondial, doi dintre frații lui murind în război și unul rămânând în Germania, Hermann Pitters a urmat mai întâi Seminarul Pedagogic de la Sighișoara, iar mai apoi, între 1951 și 1955, a studiat teologia la Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar de la Cluj, nou înființat. În 1955 s-a căsătorit cu Helga, născută Rehner. Au avut
trei fii: Thomas (născ. 1956), Andreas (născ. 1957) și Hannes (născ. 1960). Ȋntre 1955 şi 1960 a fost preot la Veseud/Agnita.

Din 1960 Hermann Pitters a devenit lector, iar din 1978 profesor la Ramura cu limba de predare germană a Institutului Teologic, mutat în 1955 la Sibiu. A contribuit la dezvoltarea acestui Institut, prin personalitatea și erudiția sa, pe o perioadă de aproape cinci decenii. Prin „mâinile” sale au trecut multe generații de teologi. Ȋntre 1986 și 1998 a fost decanul acestei instituții. După 1989, tot mai mulți studenți, din țară și din străinătate, au început să vină cu plăcere la Sibiu. La acea vreme, decanul Pitters a reușit să se folosească de personalitatea sa primitoare și, mai ales, de vasta sa rețea teologică la nivel european, pentru a atrage la Sibiu profesori-invitați de renume, din toată lumea. Astfel, a putut să folosească libertatea nou dobândită după 1989, pentru a conduce Institutul spre o dezvoltare fără precedent.

Pe lângă cercetare și predare, cu sprijinul activ al soției sale Helga în serviciile de secretariat, a fost redactor-șef al publicaţiei lunare bisericeşti „Kirchliche Blätter”, din 1978 până în 2000.

Un apogeu al activităţii sale a fost cu siguranţă traducerea în limba germană a celei mai importante și extinse teologii dogmatice din domeniul ortodox, „Teologia Dogmatică Ortodoxă” a marelui teolog român, preotul profesor doctor Dumitru Stăniloae (1903 – 1993). Acest lucru a făcut ca teologia ortodoxă să fie accesibilă lumii vorbitoare de limbă germană. Pe lângă aceasta, timp de decenii, Hermann Pitters a fost membru al diferitelor comisii pentru dialogul luteran-ortodox, atât în cadrul convorbirilor bilaterale dintre Biserica Evanghelică din Germania și Biserica Ortodoxă Română, cât și dintre Federația Luterană
Mondială și Conferinţa Panortodoxă. Pentru această activitate, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București i-a acordat titlul de profesor onorific, iar Universitatea ,,Ovidius” din Constanța i-a acordat titlul de „Doctor Honoris Causa”.

Cu toate acestea, faima, onoarea și recunoașterea nu erau importante pentru regretatul Hermann Pitters, care s-a caracterizat ȋntotdeauna prin modestie şi omenie, prin sensibilitate şi căldură sufletească. Mai degrabă, el a fost preocupat de felul ȋn care pot fi înțelese și depășite ilegalitățile și abuzurile fostului regim comunist. Implicarea sa ca membru fondator al Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania trebuie apreciată în acest context, ca și
în cazul înființării Academiei Evanghelice Transilvania, al cărui prim preşedinte a fost ani ȋn şir. De asemenea, a contribuit la monumentalul volum documentar „Martiri pentru Hristos din vremea comunismului”, care consemnează biografiile celor care au murit pentru credința lor sub nedreptul regim comunist.

Cea de-a 90-a aniversare a lui Hermann Pitters a fost sărbătorită, organizată și susținută de către forumul Democratic al Germanilor ȋmpreună cu Biserica Evanghelică C.A. din România. Cu această ocazie a fost prezentată și publicația comemorativă „Leben in Fülle” („Viața din belşug”), în care un număr de autori, care au fost îndrumați sau au fost influențați semnificativ de profesorul Pitters, i-au adus un omagiu bine meritat. O listă a diverselor sale publicații poate fi găsită în acest volum.

În luna august a acestui an, a putut să se bucure de o mare reuniune a familiei Pitters cu copiii, cu cei 7 nepoți și 8 strănepoți, precum și cu mulți alți membri ai familiei. Acum, viața împlinită a profesorului, omului de ştiinţă şi slujitorului Domnului, Hermann Pitters a luat sfârșit. Episcopul evanghelic Reinhart Guib scria în prefața publicației comemorative mai sus menționate: „Mulțumim Domnului Dumnezeu, care ne dă viață din belșug, pentru profesorul dr. Hermann Pitters și lucrarea sa în biserica noastră!” Acestei aprecieri te poți alătura ușor, atât personal cât și instituțional.

dr. Thomas Pitters