Șaptezeci de ani de la Deportarea și Anul Educației


Episcopul Reinhart Guib și Secretarul General Friedrich Gunesch.

În ianuarie 2015 se împlinesc șaptezeci de ani de la Deportare, care a afectat după cel De-al Doilea Război 75.000 germani din România. Între 10 și 15 ianuarie 1945 au fost deportați pe lână șvabi bănățeni și enoriași ai altor comunități religioase și ca. 30.000 de sași transilvăneni în fosta Uniune Sovietică la munca silnică, de ”reconstrucție” cum fusese numită.

Evenimentele fatale din ianuarie 1945 sunt astăzi ca și în acel timpuri de o actualitate tristă. Sunt deportați, maltratați, terorizați și uciși și în continuare oameni. Pedepsele colective nedrepte precum cele aplicate apartinătorilor minorității germane fac parte din practica zilelor noastre în multe părți ale lumii.

Biserica Evanghelică C.A. din România și partnerii ei din țară și străinătate au comemorat în ultimile săptămâni în cadrul a mai multe festivități evenimentele tragice din 1945. Pe 11 ianuarie a avut loc slujba divină în Catedrala evanghelică din Sibiu, la care a participat și Președintele de stat Klaus Johannis.

Comemorare - Lecții ale istoriei

În predica sa Episcopul Reinhart Guib a pus întrebarea legată de ”sensului” războaielor, deportării și al terorii, pe care și-o pun mulți oameni. Tocmai acum se află în centrul atenției Donbasul, acea regiune, în care au fost deportați etnici germani la munca silnică. ”Întrebarea, cum de permite Dumnezeu ca atâția oameni nevinovați astăzi ca și în trecut să sufere și moară, se pune și în continuare”. Episcopul Guib aduce aminte că omenirea nu poate fi niciodată în siguranță în fața puterilor distructive ale acestei lumi, însă noi putem acționa împotriva acestora prin a nu da uitării, a ne aduce aminte, a comemora, a avea încredere în Dumnezeu, a ne ruga.

”Dumnezeu ne-a dăruit viața și ne-a înzestrat cu o voință liberă, pentru a ne decide pentru El și viață și tot ceea ce este dădător de viață sau a ne decide împotriva Sa, acționând distrugător” spune Episcopul. În acest sens, Biserica Evanghelică C.A. din România în amintirea victimelor din 1945 și în solidaritate cu victimele din ziua de astăzi ne cheamă să ne rugăm pentru acei oameni, care sunt urmăriți și oprimați și în continuare.

Anul Educației: ”Promovarea spiritului evanghelic deschis ”

Învățământul la școlile cu limba de predare germană este strâns legat începând cu Reforma cu istoria Bisericii Evanghelice C.A. din România. Aflându-ne în preajma jubileului Reformei din 2017, anul 2015 a fost declarat de către Biserica Evanghelică C.A: din România în baza hotărârii Consistoriului Superior ”Anul Educației”. Prin diverse evenimente și inițiative se va onora Anul Educației.

Deja pe timpurile lui Johannes Honterus, marele Reformator al sașilor transilvăneni, spiritul reformator s-a îndreptat în primul rând asupra învățământului. De abia după Reforma învățământului din Brașov a fost înfăptuită Reforma lui Luther în Țara Bârsei cât și în întreaga Transilvanie. În secolele ulterioare biserica fusese strâns legată de învățământ. Până ca cineva să fie ales (în funcția) preot al unei comunități, fusese de cele mai multe ori predicator și învățător. Până în anii 1940 biserica a fost responsabilă pentru învățământului în limba germană din Transilvania. Datorită impactului fatal al fascismului și comunismului, începând cu mijlocul secolului trecut influența bisericii asupra învățământului fusese minimalizată până aproape de insignifianță.

Valul de emigrări de la începutul anilor 1990 a decimat pe termen lung atât numărul instituțiilor de învățământ cât și cel al elevilor, nu însă și responsabilitatea înnăscută și conștiința de sine a Bisericii Evanghelice C.A. din România pentru educație în general și pentru învățământul în limba germană în particular. Din studiul sociologic inițiat de Consistoriul Superior în anul 2013 reiese că populația are așteptări înalte privind rolului Bisericii Evanghelice C.A. din România în sistemul școlar de limbă germană.

Rolul Bisericii Evanghelice C.A. din România în domeniul educațional este deosebit de important și multilateral, incluzând grădinițe bisericești, activități extrașcolare, after school, internatul Bisericii, învățământul religios, Institutul teologic de la Universitatea Lucian Blaga, Institutul de Cercetare Ecumenică până la Academia Evanghelică Transilvania. Episcopul Reinhart Guib vede în anul 2015 ocazia de a se implica mai mult pentru educație și în special pentru învățământul în limba germană. Scopul declarat este ca împreună cu Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) ” oamenii tineri să fie motivați suplimentar să învețe limba germană și să studieze în limba germană și de a manifesta considerația față de învățători și profesori. Prin specializarea profesorilor de religie, întărirea instituțiilor de învățământ, punerea la dispoziție a școlilor retrocedate pentru oferte educaționale și partneriate dorim să promovăm învățământul și spiritul evanghelic deschis”. În acest sens, Episcopul Guib cheamă instituțiile educaționale de limba germană să se prezinte populației proiecte precum „Școala altfel“ sau Zilele ușilor deschise, atrăgând astfel atenția asupra lor.

Evenimente și inițiative 2015

Biserica generală, consistoriile districtuale, parohiile și instituțiile din preajma bisericii dedică ”Anului Educației” diverse proiecte și centre de greutate. Așa de exemplu, Centrul de Cultură și Întâlnire Friedrich Teutsch a inclus în programul său o expoziție despre învățători și educația din Transilvania din trecut și în prezent. O expoziție de fotografii sprijinită de Fundația Michael Schmidt a cunoscutului fotograf Martin Eichler, care a conceput și calendarul ilustrat al Bisericii Evanghelice C.A. din România 2015 pe tema Educație, prezintă imagini actuale din instituții educaționale. În cadrul Consistoriului districtual Mediaș tema educației este îmbinată cu aspecte sociale. Acolo se vor iniția în acest an diverse acțiuni de sprijinire a elevilor defavorizați pe plan social de la sate. Institutul de Cercetare Ecumenică organizează cu ocazia anului educației un ”semestru ecumenic Sibiu”. Aici studenților de teologie ortodoxă, respectiv protestantă din Germania și România li se va facilita studierea timp de un semestru în Germania, respectiv în România.

Împreună cu FDGR, Biserica Evanghelică C.A. din România a planificat un event care să se confrunte cu perspectivele sistemului educațional din România, în cadrul căruia să aibe loc și o conferință la masa rotundă cu experți și cei afectați. Locul întrunirii este cetatea fortificată Gușterița, în a cărei incinte se află și clădirea școlii retrocedată în 2009 și care recent s-a transformat și într-un centru pentru proiecte sociale și ecologice.

De asemenea, în colaborare cu FDGR Biserica Evanghelică C.A. din România dorește să se implice și în continuare pentru interesele sistemului educațional în limba germană, precum în cadrul unor ”Zile de întâlniri”, prin care să se contacteze directorii și profesorii acelor școli, în care se predă limba germană. – Deja în toamna anului trecut Bundestag-ul Germaniei a decis să sprijine finaciar învățământul în limba germană din România. Prin această măsură ar putea fi combătută mai eficient lipsa de profesori de la școlile germane.

Biserica Evanghelică C.A. din România va relata în cursul anului în mod regulat despre inițiativele bisericești din cadrul sistemului de învățământ pe plan local și național.

Link: Download Presa