Perle de mulțumire ai săptămânii de veghe


Săptămânii de veghe în Biserica Sf. Ioan (Poza: Erika Klemm)

Sub semnul versetului-călăuză din Evanghelia după Ioan 14:13  Și tot ce veți cere în Numele Meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul,Biserica Evanghelică CA din România a chemat bisericile orașului la rugăciunea de mijlocire. Timp de 7 zile s-au ținut rugăciuni zilnic, dimineața, la prânz și seara, în total 7 ore.

Cele patru teme ale rugăciunilor au constituit un fir roșu de legătură: 1. Summitul UE de la Sibiu, Președinția Consiliului Europei la București, 2. Situația generală a României, 3. UE și 4. Europa. Au fost cuprinse în rugăciuni următoarele: Motto-ul președinției române a Consiliului Europei „coeziunea”, împreună cu cele 4 priorități:  1.Europa convergenței 2.O Europă mai sigură 3.Europa ca actor global / 4.Europa valorilor comune.

Biserica Ortodoxă a început în forță dimineața la ora 8, sub conducerea Prof. Dr. Aurel Pavel, cu asistență din partea Prof. Dr. Stefan Tobler.

Ziua următoare a fost duminica de Paște a bisericilor vestice, iar întreaga săptămână de rugăciune  s-a încheiat cu duminica de Paște a Bisericii răsăritene. Aidoma a doi stâlpi ai bucuriei Învierii, aceste duminici au străjuit timpul de veghe în rugăciune și l-au încadrat într-un fel unic. Motto-ul tipic Săptămânii Mari,  „rugați-vă și vegheați“ s-a combinat cu bucuria nestăvilită deja trăită a Învierii lui Iisus Hristos, confirmându-se din nou că această lucrare de rugăciune specială a avut loc exact la timpul potrivit.                                                                                                         

Toate bisericile au fost întâmpinate și însoțite de organizatoarea Erika Klemm.

Programul de veghe de 7 ore de luni al Bisericii Penticostalea condus de pastor asistent Petru Moroșan fost bine organizat și ne-a surprins prin marea deschidere și înțelegere față de puterea unității  între creștinii din diferitele biserici. Seara ne-a încântat inima un cor pe patru voci,  entuziaști participanți de 60 tineri la programul de rugăciune. În ziua de marți, cele 7 ore ținute de frații baptiști au impresionat prin seriozitate, răbdare și perseverență. Sub conducerea a doi pastori Sorin Capatana și Beni Șeican mulți frați experimentați în rugăciune au intrat în spațiul bisericii Sf. Ioan /Johanniskirche nou pentru ei. Seara a avut loc un schimb fructuos de motive de rugăciune cu protopopul Hans-Georg Junesch din biserica gazdă.

Elementele comune au fost rugăciunea pentru orașul nostru, țara noastră și Europa. Așadar, a fost o aplicare directă a cuvintelor din Ioan 17, 20 Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu Tată, ești în Mine și Eu în Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.

Miercuri, din partea Bisericii Greco-Catolice a venit preot Domșa, însoțit de un grup de 20 de doamne ale rugăciunii, pline de bucurie, care au însuflețit liturghia cu rugăciunile lor. Pentru părintele Domșa, aceasta era deja cea de-a treia liturghie cu rugăciune în ziua aceea, întrucât timp de 6 zile pe săptămână el conduce în fiecare dimineață la orele 6.00 și 7.00 rugăciunea de dimineață în Biserica Ursulinelor.  La prânz, Protopopul Monsignore Popa Nicolae a celebrat o liturghie completă a Săptămânii Mari, legată cu rugăciune de mijlocire de cele 4 teme, încheind în mod surprinzător de asemenea cu cântarea: „Christos a înviat din morți“. Minunea aceasta s-a întâmplat de mai multe ori, ca Săptămâna Mare să se întâlnească la mijlocul drumului cu bucuria Învierii. Au existat mai multe asemenea puncte de convergență în lucrarea de rugăciune, dar acesta a fost momentul cheie, exact la jumătatea perioadei de 7 zile.
Seara, programul a fost reluat și chiar mai intens, de această dată părintele Popa a ținut mai întâi o liturghie în care a inclus firul roșu al rugăciunii de mijlocire, după care a celebrat cele 14 stații ale Drumului Crucii, cu care a înconjurat biserica. După un atât de profund excurs în esența tristeții care marchează Săptămâna Mare, ieșirea triumfală din starea de jale a fost marcată de același cântec al Învierii ca și la prânz, care a încheiat serviciul divin.
Joi seara a fost prelucrată de Duhul Domnului următoarea perlă a mulțumirii. Fără să ne fi înțeles dinainte în vreun fel, după Drumul Crucii cu cele 14 stații din ziua anterioară, grupul tinerilor romano-catolici, sub conducerea vicarului Mihaita Cristian Popesc a urmat Calea luminii cu cele 14 stații. S-au citit din nou 14 pasaje biblice de după Învierea Domnului, alternativ cu refrene corale. Apoi a venit rugăciunea de mijlocire pe baza celor 4 liste de rugăciune din care fiecare a citit pe rând. Aceste liste de teme, propuse ca susținere a rugăciunii, au fost folosite de toate bisericile participante și s-au bucurat de multă aprobare, la fel ca întreaga inițiativă.

Preotul reformat Varro Sandor a ținut vineri dimineața, la prânz și seara câte o slujbă, din care două au fost, în mod surprinzător, liturghii din Vinerea Mare. Iată așadar corespondentul evenimentelor de miercuri. De data aceasta, o biserică în care se celebrase deja Învierea, s-a întors înapoi spre Vinerea Mare, pentru a-și manifesta solidaritatea cu biserica majoritară. S-au intonat cântece în limba maghiară și s-au rostit predici în limba română, cu o minunată prezentare a rădăcinilor creștine ale istoriei Europei și cu un apel ferm către Europa de azi, ca să-și amintească din nou de fundamentul ei creștin. Subiectele de rugăciune au fost măiestrit împletite în acest program, fiind ușor de urmărit de mica congregație prezentă a conducătorilor bisericești, împreună cu organizatoarea.

La urmă am avut parte de o încoronare a întregului program al perlelor de mulțumire, cu comunitatea evanghelică, sâmbătă 27 aprilie. Toate cele șapte ore au fost bine organizate și foarte variate ca ofertă și alegerea metodelor. După rugăciune de mijlocire concretă, a început partea de închinare a zilei. Sub conducerea vicarului Astrid Hofmann  s-au citit pasaje din Evanghelia după Marcu, alternativ cu muzică instrumentală. La prânz am experimentat un moment culminant: părintele Wolfgang Rehner a ținut o predică strălucită. După ce a expus încă o dată motivele rugăciunii din punct de vedere teologic, a expus bogata comoară a propriilor ani de experiențe, în care a împletit măiestrit subiectele de mijlocire.

Apoi, studenții semestrului ecumenic au organizat o rundă veselă de rugăciune cu cântări de laudă. Seara s-a făcut un traseu de rugăciune tip parcours, cu 7 stații, alternativ rugăciune de mijlocire și rugăciune personală, în care fiecare participant a petrecut cât timp a dorit. Slujirea în rugăciune s-a încheiat cu o solemnă rugăciune Taizé.  Textul ultimului cântec vorbește direct inimii celor mai mulți aflați în rugăciune: „Păzește-mă, Dumnezeule, mă încred în Tine, Tu îmi arăți calea vieții. La Tine este bucurie, bucuria este din plin.“

Nu a fost așadar o coincidență că summitul UE s-a desfășurat într-o atmosferă de „pace sfântă” pe străzi și în Piața Mare. Rugăciunile noastre au fost ascultate pe deplin de Dumnezeul cel viu.

Mai târziu, „spiritul deosebit al Sibiului“ = adică atmosfera creată de Duhul Sfânt și bucuria spectatorilor ne-au fost confirmate prin mărturiile din presă. Implicarea noastră și dedicarea în veghea de rugăciune au fost răsplătite. Chiar și vremea frumoasă a sărbătorit alături de noi, iar cerul deschis i-a bucurat și unit pe spectatori cu participanții la summit într-o adevărată comunitate în sărbătoare. 

Recunoștința noastră merge în primul rând către Dumnezeul nostru triunic,
care ne-a protejat de rău și care a revărsat din plin binecuvântarea Sa
asupra summitului UE de la Sibiu.

Tuturor participanților încă o dată din inimă mulțumim frumos.

Erika Klemm