Marș pentru pace


16.04.2022, orele 11 până 12: Marș pentru pace

Referindu-se la cuvintele Apostolului Pavel către Efeseni - ”Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristo.” - Reinhart Guib, Episcop al Bisericii Evanghelice C. A. din România (B.E.C.A.R.), invită la o rugăciune pentru pace cu un marș al păcii prin centrul Sibiului, sâmbătă, 16 aprilie.

În aceste vremuri de grea încercare pentru frații noștri ucrainieni și pentru lumea largă și înaintea Sfintelor Paști este mai mult decât binevenită o rugăciune comună pentru pace. Astfel Vă invit cu drag să aducem împreună cu celelalte culte creștine surori un semn de pace, solidaritate și bună comuniune pentru a contrasta vărsarea de sânge din Ucraina și să chemăm la pace, frăție și închinare Celui care este, a fost și Va fi.

În data de sâmbătă, 16.04.2022, orele 11 până 12 va avea loc această rugăciune pentru pace. Ea va începe la orele 11 în fața parcului Astra, lângă Hotelul Continental Forum, cu o rugăciune în cele 3 limbi tradiționale din Transilvania și engleză și ucraineană. Acestea vor fi urmate de un marș în pace pe strada pietonală Bălcescu spre Piața Mare unde vor continua rugăciunile și citirile biblice, iar la orele 12, o rugăciune comună și binecuvântare vor încheia procesiunea. Din partea primăriei am primit acordul pentru acest demers.

Vă rog a contribui cu rugăciuni și citiri biblice în limba Dumneavoastră maternă și o 
binecuvântare la sfârșit. Nădăjduim prin această acțiune comună să reiterăm relațiile noastre intercreștine spre lauda lui Dumnezeu și pentru pacea sufletelor noastre și a lumii.

Am saluta dacă bisericile surori ar prelua pe rând initiativa pentru continuarea Rugăciunii pentru Pace în sămbetele următoare.

Reinhart Guib, Episcop