"200 de ani de cultură pentru Sibiu"


Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu.

Mesajul Episcopului Reinhart Guib cu ocazia jubileului Muzeului Naţional Brukenthal:

Mult stimate domnule Preşedinte Johannis, stimați reprezentanţi ai statului, ai bisericii, ai culturii,
stimate domnule Director General Luca şi doamnă Director Adjunct Hrib,
stimați colaboratori si prieteni ai muzeului Brukenthal,
dragi frați si surori intru Hristos!

Bicentenarul Muzeului National Brukenthal, pe care îl sărbătorim astăzi, face parte integrantă din anul jubiliar de excelenţă  2017 pentru BECAR.
În 2017 se împlinesc 500 de ani de la Reforma luterana şi protestantă care a schimbat lumea, Transilvania şi Sibiul aducând noi valori în spectrul oamenilor,  precum în adevărul şi nădejdea doar in Dumnezeu, educație şi răspunderea socială, libertate si dreptate, iubirea necondiționată şi darul credinței, angajamentul pentru comunitate şi implicarea laicilor. Valori, care in sfârșit au fost îmbrăţişate si in tara noastră, cum arată protestele din ultimele trei săptămâni, valori care trebuie menținute şi susținute.
Cu stația Sibiu pe Drumul European, care leagă 67 de orașe din 19 ţări europene, a început la sfârșitul lui ianuarie comemorarea, conștientizarea si actualizarea Reformei si continuă cu plantarea a 12 meri în localităţi din ţara si străinătate, care au legătură cu Reforma din Transilvania şi încheiem toamna cu Kirchentag, zilele Bisericii, la Brașov.
In anul 2017 se împlinesc de asemenea 200 de ani de la naşterea lui Georg Daniel Teutsch, învăţătorul, istoricul si episcopul Bisericii Evanghelice, care a contribuit decisiv la sinergia si contopirea  intre biserică si popor,  Biserica Evanghelică şi sașii transilvăneni, cât şi la buna conlucrare ecumenică, frățească cu Mitropolitul Andrei Șaguna şi prin acesta cu Biserica Ortodoxă, un exemplu de urmat şi astăzi.
Cu 150 de ani in urmă, același Georg Daniel Teutsch a devenit episcop si a readus sediul episcopal, după aproape 300 de ani, din Biertan la Sibiu. Statuia lui se afla între cele două instituții de seamă si reprezentative pentru biserică şi comunitatea sașilor - Biserica evanghelică şi Colegiul Samuel von Brukenthal din Piața Huet.
In anul nașterii lui Georg Daniel Teutsch, 1817, la Sibiu Muzeul Brukenthal își deschidea porțile. Cum de altfel în perioada Reformei sașii evanghelici făceau totul pentru comunitate, pentru orașul lor, reformând toate instituţiile si valorile iar în 1803 sasul evanghelic Samuel von Brukenthal lasă moștenire Bisericii Evanghelice palatul acesta si colecțiile sale prin moștenitorii săi, aceasta cu ferma convingere că Biserica Evanghelică îl va pune la dispoziție oamenilor, locuitorilor si admiratorilor de cultură şi frumos. Așa s-a petrecut din 1817 până în 1948, când statul român, condus de comuniști, l-a naționalizat, deschizându-l însa la rândul său şi incluzând de-a lungul timpului şi alte obiective publicului larg. După mai mult de jumătate de secol statul roman a recunoscut Biserica Evanghelică, deci Parohia Evanghelică Sibiu, ca proprietar de drept, retrocedând ansamblul şi încheind în 2005 un acord intre Ministerul  Culturii si Cultelor şi Biserica Evanghelică, care prevede ca  Biserica sa pună la dispoziție Muzeul pentru publicul larg iar administrația sa fie efectuată de statul român.
Cu bucurie sărbătorim astăzi cei 200 de ani de cultură pentru Sibiu şi dincolo de  hotarele Sibiului, recunoscând că înainte de a fi capitală culturală europeană Sibiul a fost cunoscut pe plan european si mondial îndeosebi prin Muzeul Brukenthal.
Totodată nu putem trece cu vederea unele neajunsuri, de care suferă in primul rând Muzeul in sine: nici un guvern nu a reușit până astăzi sa pună o temelie mai stabilă acordului între parți printr-o hotărâre de guvern, pentru care insistăm în continuare. Operația de clasare începută decurge anevoios şi va necesita astfel sute de ani, nădăjduind totuși să o vedem cu ochii noștri finalizata. Paritatea în consiliul de administrație între stat si biserică, precum prevede acordul, nu este respectată de statul român nici până în ziua de astăzi. Muzeul Brukenthal este in comparație cu alte instituții asemănătoare din ţara net dezavantajat prin alocarea unui buget restrâns de mulți ani. Casa de naștere a lui Brukenthal din Nocrich, care este de vânzare şi ar trebui  inclusă în traseul Brukenthal, este lăsata pe mai departe pradă degradării. Şi alte case brukenthaliene din oraș se afla intr-o stare de degradare profunda. Reparațiile şi întreținerea preluate ca obligații de stat şi impetuos necesare sediului principal al Muzeului așteaptă vremuri mai bune sau guvernanți mai respectuoși şi mai apropiați de valorile reformatorice europene şi transilvănene din sec. al XVI-lea şi de societatea româneasca de astăzi.   
Felicitam Muzeul National Brukenthal si echipa sa precum pe toți reprezentanții  statului, al județului, al municipiului şi oamenii de suflet, care şi-au adus contribuția de-a lungul timpului la deschiderea spre spațial românesc şi european şi transmiterea valorilor reformatorice şi îndeosebi  istorice, culturale şi ale frumosului, pentru binele cetăţii şi a oamenilor, indiferent de starea socială, etnică şi religioasă.  
Prin festivitatea de astăzi cinstim nu numai o instituție, ci comemorăm şi un om dedicat comunităţii, credincios şi cult, care a slujit în vremuri grele obștii sibiene si transilvănene, aşa cum mai târziu în același spirit au lucrat G.D. Teutsch sau astăzi Klaus Johannis. Şi dacă este sa cinstim Muzeul Brukenthal şi realizările sale ar trebui ca lui Samuel von Brukenthal sa-i găsim loc nu numai în istorie, ci şi printre noi cu o statuie in Piața Mare în faţa Muzeului fondat de el.
Vă mulţumesc pentru invitaţia la acest moment important din viaţa Sibiului şi regret nespus că nu pot fi astăzi printre Dumneavoastră, fiind într-o călătorie de serviciu în străinătate, planificată în urmă cu un an. Astfel l-am rugat pe Curatorul General al Bisericii Evanghelice, pe Prof. Friedrich Philippi, să Va transmită mesajul meu, încheind prin a dori Muzeului Naţional Brukenthal  pentru următorii 200 de ani: proprietari statornici şi binevoitori, administratori pricepuţi şi inventivi, parteneri si prieteni de nădejde şi critici cât şi un public tot mai numeros şi deschis pentru valorile reformatoare, umaniste si religioase.

Cu binecuvântare,
în numele BECAR

Reinhart Guib,
Episcop