De ce „Ecumenism“?

Dr. Elfriede Dörr, Director al Departamentul pentru Ecumenism si Perfectionare al Bisericii Evanghelice C. A. din România

Înlauntrul comuniunii Bisericii celei une, sfinte, apostolice si sobornicești, Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană este înrădăcinată  în Cuvântul lui Dumnezeu precum și în Sfintele Taine. Astfel ea se știe legată de Bisericile mondiale, dar în special de cele naționale. Biserica Evanghelică este o Biserica care practică ospitalitatea euharistică, adică toți creștinii,  indiferent de apartenența lor sunt invitați să se împărtășească împreună. Ea își mărturisește credința că în Hristos diversitatea lumii este împăcată ,fiind cu totii madulare a unui trup. Precum scrie la Galateni, capitolul 3, 27-28 „Căci câți în Hristos v’ați botezat, în Hristos v’ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și parte femeiască; pentru că voi toțiuna sunteți în Hristos Iisus.“

Plecând de la această credință este de la sine înțeles că Biserica Evanghelică C. A. in România se implică activ pentru unitatea Bisericii. O face ca o conlucrare frățească la nivel de parohii dar si prin angajamentul ei în organizații ecumenice naționale si internaționale. Citiți mai jos despre aceasta!

Dr. Elfriede Dörr

Director al Departamentul pentru Ecumenism si Perfectionare al Bisericii Evanghelice C. A. din România

 

Parteneriatele Bisericii Evanghelice C. A. din România

România

Internaționale